Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

Veldinventarisaties

Terug naar Methode

Bij veldinventarisaties worden eerst alle nesten langs wegen en paden genoteerd. Met GPS worden de exacte nestposities bepaald en er worden aantekeningen gemaakt voor de afmeting, activiteit, eventuele schade en bijzonderheden. Ook worden bijna altijd foto’s gemaakt.

Alle waarnemingen worden sinds 1992 bijgehouden in een lijst, waarin elk nest een uniek nest-ID krijgt. Door gegevens van verschillende jaren te vergelijken ontstaat een goed beeld van vooruitgang of achteruitgang van populaties.

Bij uitgebreide veldinventartsaties worden in overleg met de terreineigenaar alle andere nesten en de mierenpaden in kaart gebracht. Wanneer dit meerdere jaren achtereen wordt gedaanontstaat een gedetaileerd beeld van het functioneren van kolonies.

In het GPS apparaat wordt een .gpx bestand geladen met alle bekende nesten. De kleur van het nest vertelt hoe actief het nest bij de laatste waarneming was.
Wanneer op een nest wordt geklikt verschijnt informatie over het nest.
21 mei 2020, Ravensheide. In het notitieboek worden de waypoints genoteerd, gevolgd door de afmetingen van het nest en bijzonderheden. Thuis worden deze gegevens in de database gezet, samen met de coordinaten van het waypoint. Vervolgens kan vanuit de database een .txt bestand worden geexporteerd dat geladen kan worden in het GIS.