Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

Streetviewmethode

Terug naar Methode

Bij de Streetviewmethode wordt gebruik gemaakt van Google Earth en Google Streetview om wegbermen langs bosranden te bekijken. Deze methode is geschikt als voorverkenning van veldinventarisaties en om een indruk te krijgen bosmierverspreiding van grote gebieden. Bovenstaande afbeelding geeft de resultaten weer van een verkenning van bosranden in het zuiden van Finland weer. Het onderzochte terrein is 60 x 80 kilometer en er zijn meer dan 3000 nesten genoteerd. Net als bij de veldinventarisaties worden bij elk gevonden nest posities genoteerd en gegevens over de situatie waarin een nest wordt gezien. Aan de hand van foto’s die op andere tijdstippen zijn gemaakt kan worden bepaald hoe een nest zich ontwikkeld.

Aan de hand van deze methode worden steekproefsgewijs bosrijke regio’s in Europa verkend.