Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

Project

Veldinventarisatie op Landgoed Eyckenstein

Kaarten met daarop de verspreiding van bosmiernesten zijn waardevol voor het plannen van beheer en het monitoren van biodiversiteit. Voor de kaarten wordt op twee manieren informatie verzameld: via veldinventarisaties, waarbij alle gevonden nesten worden geregistreerd met GPS en via de Streetviewmethode, waarmee aan de hand van foto’s van wegbermen in Streetview nesten in kaart worden gebracht. Alle verzamelde informatie wordt verzameld in een database.

Meer uitleg bij de method wordt op de volgende pagina’s verder uitgelegd.