Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

Over het Antmaps bosmierenproject

Grote foto: Nest DW-42 op 22 mei 2010, Winterswijk

Antmaps is een project op initiatief van Arjan van den Bosch voor het in kaart brengen van superkolonies van de kale bosmier (Formica polyctena). De eerste kaart werd gemaakt in 1992 bij Winterswijk. Deze kaart en de onderzoeksvragen die dat opriep werden inspiratie voor het project zoals het nu is.

De naam Antmaps is er in 2006 aan gegeven, met de opening van deze website op 27 oktober 2006. Naast deze website is er een actief Twitteraccount met de zelfde naam. Op dit account worden geregeld updates gedeeld over actuele waarnemingen, maar ook foto’s uit het grote beeldarchief dat is opgebouwd.

In 2004 is de papieren waarnemingen-registratie gedigitaliseerd. Hiervoor is een database gemaakt waarin nestposities en waarnemingen worden bijgehouden. Inmiddels staan er al 4935 nesten in vermeld in de database. Ook worden sinds 2010 bijna altijd foto’s van de nesten gemaakt. Het voordeel hiervan is dat meerdere foto’s van het zelfde nest uit verschillende jaren veranderingen kunnen laten zien. Inmiddels bestaat het fotoarchief uit 11364 foto’s gemaakt op 313 waarneem-dagen. Een selectie van deze foto’s is te zien op deze website.

Vanaf 2015 is ook het in kaart brengen van nesten en mierenpaden gedigitaliseerd, door gebruik te maken van GPS en Qgis. Een groot deel van alle nesten is daarna opnieuw afgelopen om de juiste coordinaten te bepalen. Door het werken met het GIS werd het mogelijk om alle voorheen papieren kaarten gemakkelijk te ontsluiten en te vergelijken.

25 Nesten en mierenpaden bij Winterswijk op 6 juni 1992
42 Nesten en mierenpaden bij Winterswijk op 22 mei 2010 (slechts een beperkte ronde kunnen maken, het aantal nesten zal groter zijn en mierenpaden veel uitgestrekter dan hier te zien is)

Trefwoorden: , , , , |