Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

Schaduw door varens

Grote foto: Nest OB-88 tussen hoge varens, 19 juni 2020 bij Veenendaal

Varens geven veel schaduw op de grond en dat is niet gunstig voor bosmieren. Toch zijn er voorbeelden van nesten te vinden die, ondanks de varens, toch heel actief zijn. Bij één nest bij Hollandsche Rading hebben de mieren een enorme hoeveelheid zand rond het nest gelegd. Het lijkt er op dat de varens door dit zand minder gemakkelijk groeien. Ook waren op en rond het zand veel dode varens te zien.

Het kleine nest RH-497 op Ravensheide, 17 mei 2020
Nest EDG-42 met een enorme hoeveelheid zand er omheen bij Eindegooi op 11 september 2020
Trefwoorden: , , , , |