Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

Uitbreiden door nestsplitsing

Grote foto: Vier afgesplitste nesten op 25 juli 2020 bij Westenschouwen. Van links naar rechts zijn dit nest Nr. WES-29, WES-30, WES-31 en WES-32.

Kale bosmieren maken kolonies die uit meerdere nesten bestaan. Na de bruidsvlucht lopen meerdere koninginnen terug naar het nest of lopen naar een geschikte nestplek in de buurt van hun moedernest. Op deze manier worden nesten als het ware opgesplitst en vormen vervolgens samen een cluster van nesten.

Soms is er een snelle toename van nieuwe kleine nesten in de buurt van een groot nest te zien. Dit kan een aanwijzing zijn voor verstoring of onbewoonbaar worden van een moedernest. In deze gevallen leidt het in een periode van enkele jaren tot het uitsterven van bosmieren op deze plek.

Kolonie bij Kraijelheide in 2016, met een grote concentratie van nesten in het midden van het netwerk. De rode stippen zijn netsen, de zwarte lijntjes zijn mierenpaden. Het grijze raster bestaat uit vakken van 100 x 100 meter.
Afgesplitst nest KH-40 aan de voet van moedernest KH-41, 30 juni 2015 bij Kraijelheide
Afgesplitst nest KH-87 aan de voet van moedernest KH-42 op 7 augustus 2016 bij Kraijelheide
Nesten GRB-12 (op de voorgrond) GRB-13, 14, 15, 16 en GRB-17 ligt achter het rijtje, Groesbeek 7 juli 2019
Trefwoorden: , , , , , , , , , , , |