Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

bosmieren_mierenpad_2014-06-07_Walbeck

Verschillende soorten mierenpaden

Grote foto: Uitgesleten mierenpaden naar nest WK-4 op 7 juni 2014 bij Walbeck

De meeste paden van de kale bosmier worden gebruikt om voedsel en nestmateriaal naar de mierenhoop te transporteren. Maar er zijn ook paden die van nest naar nest lopen, zonder dat echt duidelijk is waarom die verbinding er is. Misschien wisselen de nesten onderling voedsel uit, of heeft het een functie in communicatie.

Mierenpaden lopen vaak van voedselboom naar voedselboom. Door mierenpaden te volgen kun je deze belangrijke bomen gemakkelijk opsporen. Dat kan handig zijn als voorverkenning wanneer er kapwerkzaamheden gepland zijn. De voedselbomen kunnen dan blijven staan, waardoor de toekomst van de kolonie zeker wordt gesteld.

Wanneer door werkzaamheden, zoals de aanleg van een weg, een mierenpad zwaar beschadigd raakt raakt een nest afgesneden van de voedselbronnen. Dit kan uiteindelijk leiden tot het uitsterven van een kolonie. Wanneer een mierenroute ieder jaar na de winter op de zelfde plek terugkeert kan de aanleg van een mierentunnel worden overwogen. Deze tunnels werken goed.

In het voorjaar zijn er bijzondere mierenpaden te zien. Deze tijdelijke paden ontstaan vanuit nesten naar een plek waar veel rupsen zijn. Wanneer de rupsen-piek voorbij is verdwijnt dat mierenpad ook weer.

Een vierde type mierenpad loopt vanuit een groot moedernest tot buiten de grenzen van de cluster. Aan het uiteinde worden dan verschillende nieuwe, nog kleine nesten gevonden. Dit is de eerste aanzet tot een nieuw te koloniseren gebied.

De meeste mierenpaden zijn slechts enkele tientallen meters tot tweehonderd meter lang. Maar er zijn ook plekken waar de mieren zelfs tot driehonderd meter ver van het nest fourageren. Af en toe kunnen de paden elkaar kruisen.

Een kolonie waarin veel onderlinge verbindingen tussen nesten zijn, is makkelijker in staat te herstellen van grote verstoringen. Wanneer een looproute of een nest beschadigd raakt kunnen andere nesten en paden de functies overnemen. Uit een vergelijking van een aantal kolonies komt het beeld naar voren dat in kolonies met veel verbindingen minder kleine, nieuwe nesten worden gesticht.

Volg een mierenpad naar nest WK-4, op 7 juni 2014 bij Walbeck
Mierenpaden op 7 juni 2014 bij Walbeck
Kaart van een superkolonie van de kale bosmier. De vierkante vakjes zijn 100×100 meter. De rode bolletjes zijn bosmiernesten en de zwarte lijntjes zijn mierenpaden. Duidelijk te zien zijn de paden die de nesten met elkaar verbinden. Walbeck, 2014
Soms houdt zelfs een zandverstuiving bosmieren niet tegen. Dit zijn sporen van een bosmier bij nest EDG-139 op 5 juni 2020 bij Loosdrecht
Mierenpad op 14 juli 2019 bij Groesbeek

Bosmieren hebben een mierenpad tussen het mos gemaakt; 14 juli 2019 bij Groesbeek

Trefwoorden: , , , , , , , , |