Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

Mensen bedreigen bosmieren

Grote foto: Diepe rijsporen bij bosmiernest RH-299 op 15 januari 2012 bij Ravensheide

Het leefgebied van (kale) bosmieren bestaat niet alleen uit de nesten zelf, maar ook uit de voedselbomen, de mierenpaden en het fourageergebied. Samen vormen ze het leefgebied dat uitgestrekt kan zijn en uit honderden nesten kan bestaan. Bij werkzaamheden in het leefgebied wordt te weinig rekening met deze aspecten gehouden. Daardoor lopen niet alleen de nesten gevaar, maar dreigen ze bij werkzaamheden ook afgesloten te raken van belangrijke voedselbronnen.

Schade aan nest SG-12 op 31 maart 2020
Aanleg van een weg door het leefgebied van bosmieren op 10 november 2008, Floriadeterrein
Leefgebied van bosmieren wordt bouwrijp gemaakt, Floriade op 19 februari 2009
Aanleg van ondergrondse infrastructuur, Floriade op 11 juni 2011
Trefwoorden: , , , , , , , , |