Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

bosmieren_kuil_2020-02-21_Bussum-Zuid

Kuilen en bosmier-archeologie

Grote foto: twee achtergebleven kuilen op de Westerheide op 25 februari 2020, nr. WSH-47 en WSH-48

Rond bosmiernesten is vaak een kring van zand te zien. Dit zand is door de mieren naar buiten gedragen vanuit nestruimtes en gangen. Bij oudere nesten zakt het nest geleidelijk in terwijl het zand steeds hoger wordt. Er komt dan een moment waarop het nest in een kuil ligt. Wanneer het nest verlaten wordt zakt het nest nog verder in waardoor er een diepere kuil ontstaat. Deze kuilen zijn vaak nog vele jaren te herkennen in het landschap. Soms wordt op de rand van zo’n oud nest een nieuw nest gesticht.

Bij veldinventarisaties worden ook deze kuilen in kaart gebracht. Ze geven een beeld van hoe de kale bosmier-kolonie zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Door ze op de kaart te zetten word duidelijk of de mierenkolonie zich verplaatst en in welke richting.

Een nieuw nest op de plek van een oud nest. Nest EDG-187, Eindegooi 11 september 2020
Nest WSH-5 in een ondiepe kuil aan de rand van de Westerheide op op 2 januari 2020.
Nest LAU-1 met een vlakke nestkoepel in een ondiepe kuil op 26-7-2021 in de Laurabossen.
Nogmaals nest LAU-1, maar dan met een kuil in plaats van een koepel, op 13-2-2022.
Nr. ZKD-28 op 10 oktober 2018 in de Kennemerduinen. Als je goed kijkt zie je links boven een klein nieuw nest op de rand.
Nest HE-4 ligt rechts op de rand van het oude nest, 19 juli 2017, Heldensche Bosschen
Trefwoorden: , , , , , , , , , , , |

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.