Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

Bosmieren en educatie

Grote foto: Aantekeningen maken bij nest GP-19, 22 april 2017 bij Gennep

Bosmieren lenen zich goed voor allerlei soorten educatie. Doordat de nesten zo duidelijk zichtbaar zijn en vaak langs bospaden te vinden zijn ze ideaal voor een informatief gesprek over natuur, zowel met kinderen als volwassenen. De nesten zijn ieder seizoen te bewonderen, al heeft elke tijd van het jaar natuurlijk wel andere dingen die je zult zien. Zelfs in de winter.

Bosmieren kun je met alle zintuigen beleven. Ze zijn gemakkelijk te zien en te volgen, als je je hand vlak boven het nest houdt kun je daarna mierenzuur op je hand ruiken. Als je heel stil bent kun je het geritsel tussen de bladeren horen en als je pech hebt wordt je een keer gebeten, wat je best kunt voelen. Voor de liefhebber kun je bosmieren ook een keer proeven.

De leefwijze van bosmieren is volledig circulair. Hun levenscyclus kent verschillende fasen door het jaar heen, waarbij het vroege voorjaar of het einde van de winter het startpunt is. Ook het nest is circulair. Ze zijn doorgaans volledig van organisch materiaal gemaakt. Wanneer het nest verlaten wordt, fungeert het als het ware als een composthoop. Mensen kunnen veel leren van bosmieren als het gaat om duurzaamheid.

Nest WES-1 ligt vlak bij het informatiecentrum van natuurgebied Westenschouwen. Foto: 15 juli 2020.
Samen mierenpaden markeren bij nest DW-28, Winterswijk 22 mei 2010
Bosmieren op je hand voelen kriebelen
Een educatief informatiebord bij de mierentunnel op de Brunssummerheide, 2 september 2018
Nest EDG-132 bij Loosdrecht op 05 juni 2020. Waarschijnlijk het werk van kinderen die de bosmieren een handje hebben geholpen door takken aan te bieden.
Trefwoorden: , , , , , , , , , , |