Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

bosmieren_cluster_2010-06-10_Scharenberg

Clusters van bosmiernesten

Grote foto: Zeven bosmiernesten op 10 juni 2010-06-10 in Scharenberg (DE). Van voor naar achter zijn dit nest nr. SG-31, SG-32, SG-30, SG-29, SG-28, SG-24 en SG-23.

Een cluster is een groep nesten die nauw met elkaar in verband staan via mierenpaden. Ze zijn het resultaat van een proces van nestsplitsing. Sommige clusters bestaan uit slechts enkele nesten, maar kunnen ook uit 30 nesten of meer bestaan.

Soms is het lastig om te bepalen tot welke cluster een nest behoort. Clusters kunnen onderling ook met elkaar verbonden zijn, zoals je op het mierenkaartje op de volgende pagina kunt zien. Een cluster is over het algemeen zo’n 200 tot 300 meter diameter, de mierenpaden meegerekend. Uitzonderingen zijn er ook, bijvoorbeeld wanneer de mieren tot honderden meters ver van hun nest lopen. Het langste mierenpad dat ooit in kaart is gebracht was 300 meter lang, op het kaartje op de startpagina te zien is.

 cluster van 26 bewoonde kale bosmier nesten bij Hilversum, 2020
Een cluster van 26 bewoonde en 10 onbewoonde kale bosmier nesten bij Hilversum, 2020

Meer

Trefwoorden: , , , , , , |

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.