Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

bosmieren_2015-01-18_Kraijelheide

Kale bosmieren (Formica polyctena)

Grote foto: bosmieren op een boomstam op 18 januari 2015 bij de Kraijelheide

Deze website beschrijft voornamelijk de kolonievorming van kale bosmieren Formica polyctena. Deze soort lijkt heel erg veel op de behaarde bosmier die veel behaarder is. Ook de wijze van kolonievorming verschilt: de kale bosmierkolonies bestaan uit meerdere via mierenpaden verbonden nesten.

Bosmieren zijn sociale insecten die behoren tot de mieren (Formicidae) die op hun beurt deel uit maken van de orde der vliesvleugeligen (Hymenoptera), waar ook hommels, wespen en bijen deel van uitmaken. De ontwikkeling verloopt in stadia: na een eitje worden ze een larve, van daaruit een pop en dan pas krijgen ze de vorm zoals we volwassen mieren kennen.

Het leefgebied van kale bosmieren is over het algemeen een relatief groot naaldbos, afgewisseld met open plekken en bosranden. Maar ook in wegbermen en houtsingels kunnen ze voorkomen. Op deze plekken waar de zon op het nest valt bouwen ze hun grote nesten. Hun verspreidingsgebied strekt zich uit in grote delen van Europa en Siberië.

Het eten voor de bosmieren bestaat uit dode insecten of insecten waar ze op jagen. Dit is voornamelijk bedoeld voor het voeren van de larven. Voor de volwassen mieren is honingdauw, dat door luizen wordt uitgescheiden, de belangrijkste voedingsbron.

Bosmieren zijn in Nederland niet meer beschermd sinds 2016, maar ze zijn wel kwetsbaar. Met name de kale bosmier is erg gevoelig voor versnippering van het leefgebied. Wanneer nesten zwaar beschadigd raken komt er niet altijd een nest terug, waardoor ze lokaal kunnen uitsterven.

Bronnen:

Bosmieren op de Meinweg, 23 juni 2016

Trefwoorden: , , , , , |