Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

Bosmieren op de Floriade

Grote foto: Bosmier draagt een soortgenoot over het plein, 13 februari 2015 op het Floriadeterrein Venlo.

In 2012 werd de Floriade tuinbouwtentoonstelling gehouden bij Venlo. De mierenkolonie op het terrein zou door de aanleg van het park onder druk komen te staan. Gelukkig was de samenwerking met de uitvoerder goed, zodat al tijdens de aanleg maatregelen voor behoud en bescherming konden worden genomen.

Een van de eerste acties was het plaatsen van piketpaaltjes om de nesten te markeren. Samen met een kaart met de nesten kon tijdens de werkzaamheden rekening met nesten worden gehouden.

De toegangsweg naar het park moest verbreed worden. Daarvoor moesten machines vlak langs een aantal nesten werken. Langs de bosrand werden tijdig hekken geplaatst, zodat de bosrand beschermd bleef.

Al in 2008 werd een deel van het bos dat als fourageergebied diende gekapt ten behoeve van een breed wandelpad. In het begin werd deze doorgang half verhard met grote brokken steen die voor de bosmieren nauwelijks te belopen waren. In overleg is toen op de plekken waar de mieren wilden oversteken een laag zand over de kiezels heen gelegd. Deze oversteekplaatsen werden druk door mieren belopen.

Op de zelfde plekken als de oversteekplaatsen werden mierentunnels aangelegd. De tunnels waren klaar in 2011 en werd één door de mieren gebruikt tot 2021.

Tijdens de Floriade bleek dat de bosrand op het zuiden, waar verschillende nesten lagen, werd gebruikt om pallets en containers te parkeren. Daarop is snel een hekwerk geplaatst om de nesten en het mierenpad af te schermen.

Lees ook: Unieke tunnels voor kale rode bosmieren & Bescherming in de praktijk

Kaart met kansen en bedreigingen voor de bosmieren, 2011 (uit adviesrapportage van 2011)
Een afrastering langs de bosrand ter bescherming van nesten en het mierenpad. 19 juli 2012
Hulp bij het karteren van nesten en mierenpaden van de Ameisenschutzwarte op 11 juni 2011
Onder de boomstam ligt nest ZH-247, 07 juli 2008
Trefwoorden: , , , , , |