Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

Nestontwikkeling

Op dit blad zijn verschillende ontwikkelingsstadia van bosmiernesten afgebeeld met een korte uitleg. De leeftijden in jaren kunnen per nest verschillen. Sommige nesten ontwikkelen snel en verdwijnen albinnen enkele jaren. Andere nesten kunnen tientallen jaren bewoond blijven.

Download PDF