Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

Kringloopsamenleving

De kringloopsamenleving van bosmieren op A4 formaat. De kalender toont per seizoen en per week wat er te zien valt bij bosmiernesten.

Download PDF