Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

Bosmier monitor 2020

| Geen reacties

Bosmieren kwamen in 2020 traag op gang, blijkt uit de bosmier monitor. (zie grafiek). De monitor geeft snel inzicht in hoe actief de bosmieren zijn geweest in een bepaalde week. Hiervoor worden alle wekelijkse gemiddelden van bosmier-activiteit-gegevens vanaf 1997 bekeken. De rode lijn geeft de wekelijkse trend aan op basis van gegevens van 1997 tot en met 2020. De blauwe balkjes geven de activiteit weer van de waarnemingen in 2020. Door deze grafieken over elkaar te leggen blijkt dat bosmieren dit jaar tot en met week 10 gemiddeld iets minder actief waren dan ‘normaal’. Pas in week 11 neemt de activiteit toe. De fraaie zonnige dagen eind dit jaar zorgt juist voor een relatief actieve decembermaand.

Achter de grafiek gaat onderstaande tabel schuil. Om een goed werkende monitor-grafiek te maken wordt aan allerlei voorkomende bosmier activiteiten een waarde toegekend. Zo krijgt een niet actief nest de waarde ‘0’, terwijl licht actief, waarbij enkele mieren op het nest zijn, de waarde 4 krijg. Ook gebeurtenissen zoals het zonnen in het voorjaar en de bruidsvlucht krijgen een waarde. De waarde ’10’ is het hoogste en gaat naar nesten waarbij het zo druk is met mieren, dat een nest niet benaderbaar is zonder mieren te vertrappen. De ‘activiteit-waarden’ zijn zo verdeeld dat ze gedurende het jaar een mooie trend kunnen laten zien: van eerste activiteit in het voorjaar tot laatste activiteit in de winter.

Actieve bosmieren kunnen, afhankelijk van het weer, het hele jaar te zien zijn. In december trekken de mieren zich terug in een aantal ‘overwinter’ nesten. Als het binnenin warm genoeg is en het buiten niet kouder dan 6 graden is, kunnen op zonnige momenten bosmieren aan het werk zijn. In het voorjaar lijkt de zonkracht van belang te zijn. Zelfs bij vorst aan de grond, maar na enkele zonnige dagen met een zonstraling rond 250 W/m2, kunnen de eerste verkennende mieren zich al buiten het nest laten zien. In het voorjaar en in de zomer, wanneer de zon geregeld meer dan 750 W/m2 geeft, trekken mieren zich juist weer terug in het nest. Het is daardoor goed mogelijk dat een waarnemingdag in de zomer toch alleen maar ‘niet actieve’ nesten worden geregistreerd.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.