Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

Afname bosmieren

| Geen reacties

Op deze pagina worden actuele resultaten van het veldonderzoek gedeeld, die laten zien hoe het aantal bosmiernesten afneemt o.a. ten gevolge van stikstofdepositie. Onderaan staan interessante en waardevolle links.

Situatie 2008, 39 bewoonde nesten
Situatie 2015, 91 bewoonde nesten
Situatie 2000, 43 bewoonde nesten.
De zelfde twee nestkoepels als in de kopafbeelding van deze pagina, in 2012. De grassen en kruiden verdringen de nesten steeds meer. In 2020 is er van deze nesten bijna niks over.
In 2004 zagen de twee nestkoepels er zo uit.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.