Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

maart 24, 2021
door admin
Geen reacties

Droogteschade aan bosmiernesten

Het vinden van veel bosmiernesten in een bosgebied betekent niet per se dat er veel bosmieren zijn. Pas wanneer de activiteit van mieren op alle nesten is onderzocht, wordt duidelijk hoe vitaal een bosmierpopulatie is.

In onderstaand voorbeeldgebied ten zuidoosten van Hilversum werden in september 2020 76 nesten gevonden waarvan de helft niet meer bewoond was. De meeste nesten waren zelfs in zo’n slechte staat dat wanneer licht over het nest geblazen werd, stof en takjes opwaaiden. Deze kurkdroge nesten waren ook lichter van kleur dan bewoonde nesten. Naast de vervallen nesten werden 17 nesten gevonden die wel in goede staat waren, maar alsnog onbewoond. De helft van alle nesten, 38 stuks, waren wel bewoond, maar niet bijzonder actief. Er werd geen enkel nest gevonden met een normale activiteit, dat wil zeggen dat het druk is met mieren en mierenpaden. Het vinden van zo veel onbewoonde en vervallen nesten wijst op een snelle en forse achteruitgang van de bosmierstand.

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor bosmieren sterk achteruit kunnen gaan. Grootschalige houtoogst is er eentje van, net als het gebruik van bestrijdingsmiddelen op gewassen in de buurt of versnippering van leefgebied. In dit gebied geven de nesten een andere aanwijzing: verdroging. Vrijwel alle nesten, zelfs de bewoonde, waren erg droog en brokkelden af. Een goede vochthuishouding is nodig om de microben in het nest te laten leven. De microben zijn op hun beurt noodzakelijk voor de temperatuurregulatie in het nest, zeker in het voorjaar.

Voor de verdroging in dit voorbeeldgebied zijn vier mogelijke oorzaken aan te wijzen: de winning van grondwater voor drinkwater, bodemverstoring door de aanleg van infrastructuur, drainage elders voor de landbouw en neerslagtekort.

Kaart 1 Voorbeeldgebied met 76 bosmiernesten waarvan de helft niet meer bewoond is.
Foto 1 Een nest met droogteschade is stoffig en brokkelt af.
Foto 2: een vitaal nest is stevig en goed onderhouden.

december 18, 2020
door admin
Geen reacties

Bosmier monitor 2020

Bosmieren kwamen in 2020 traag op gang, blijkt uit de bosmier monitor. (zie grafiek). De monitor geeft snel inzicht in hoe actief de bosmieren zijn geweest in een bepaalde week. Hiervoor worden alle wekelijkse gemiddelden van bosmier-activiteit-gegevens vanaf 1997 bekeken. De rode lijn geeft de wekelijkse trend aan op basis van gegevens van 1997 tot en met 2020. De blauwe balkjes geven de activiteit weer van de waarnemingen in 2020. Door deze grafieken over elkaar te leggen blijkt dat bosmieren dit jaar tot en met week 10 gemiddeld iets minder actief waren dan ‘normaal’. Pas in week 11 neemt de activiteit toe. De fraaie zonnige dagen eind dit jaar zorgt juist voor een relatief actieve decembermaand.

Achter de grafiek gaat onderstaande tabel schuil. Om een goed werkende monitor-grafiek te maken wordt aan allerlei voorkomende bosmier activiteiten een waarde toegekend. Zo krijgt een niet actief nest de waarde ‘0’, terwijl licht actief, waarbij enkele mieren op het nest zijn, de waarde 4 krijg. Ook gebeurtenissen zoals het zonnen in het voorjaar en de bruidsvlucht krijgen een waarde. De waarde ’10’ is het hoogste en gaat naar nesten waarbij het zo druk is met mieren, dat een nest niet benaderbaar is zonder mieren te vertrappen. De ‘activiteit-waarden’ zijn zo verdeeld dat ze gedurende het jaar een mooie trend kunnen laten zien: van eerste activiteit in het voorjaar tot laatste activiteit in de winter.

Actieve bosmieren kunnen, afhankelijk van het weer, het hele jaar te zien zijn. In december trekken de mieren zich terug in een aantal ‘overwinter’ nesten. Als het binnenin warm genoeg is en het buiten niet kouder dan 6 graden is, kunnen op zonnige momenten bosmieren aan het werk zijn. In het voorjaar lijkt de zonkracht van belang te zijn. Zelfs bij vorst aan de grond, maar na enkele zonnige dagen met een zonstraling rond 250 W/m2, kunnen de eerste verkennende mieren zich al buiten het nest laten zien. In het voorjaar en in de zomer, wanneer de zon geregeld meer dan 750 W/m2 geeft, trekken mieren zich juist weer terug in het nest. Het is daardoor goed mogelijk dat een waarnemingdag in de zomer toch alleen maar ‘niet actieve’ nesten worden geregistreerd.

oktober 3, 2020
door admin
Geen reacties

Afname bosmieren

Op deze pagina worden actuele resultaten van het veldonderzoek gedeeld, die laten zien hoe het aantal bosmiernesten afneemt o.a. ten gevolge van stikstofdepositie. Onderaan staan interessante en waardevolle links.

Situatie 2008, 39 bewoonde nesten
Situatie 2015, 91 bewoonde nesten
Situatie 2000, 43 bewoonde nesten.
De zelfde twee nestkoepels als in de kopafbeelding van deze pagina, in 2012. De grassen en kruiden verdringen de nesten steeds meer. In 2020 is er van deze nesten bijna niks over.
In 2004 zagen de twee nestkoepels er zo uit.

oktober 3, 2020
door admin
Geen reacties

Kale bosmier: mierenpaden en clusters

De kolonies van de kale bosmier Formica polyctena bestaan uit meerdere nesten. De bevruchte koninginnen, dat kunnen er tientallen zijn per nest, gaan lopend op zoek naar een geschikte nieuwe nestplek. Soms is dat vlak naast het ‘moedernest’, waardoor er twee nesten tegen elkaar aan komen te liggen. Maar ze zoeken ook naar goede nestplekken langs de al bestaande mierenpaden. In de loop der tijd ontstaat zo een netwerk van mierennesten, verbonden met mierenpaden.

Zo’n cluster van nesten en paden kan bestaan uit slechts enkele nesten tot tientallen nesten en in omvang varieeren van 100 tot 300 meter doorsnede. In de loop der tijd kunnen vanuit bestaande clusters ook nieuwe clusters ontstaan. Dat gebeurt wanneer nesten aan de rand van een cluster zich ontwikkelen tot nieuw moedernest, een proces dat tientallen jaren duurt. Vaak zijn tussen twee clusters in nog sporen te vinden van grote, oude nesten. Misschien zijn dat de resten van eenouder moedernest, van waaruit de verschillende nieuwe clusters zijn ontstaan.

Afbeelding boven: Een nieuw nest wordt gebouwd op de ruines van een groot verlaten nest.

oktober 3, 2020
door admin
Geen reacties

Virtuele excursie

Op 21 maart was het de internationale dag van het bos. De dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties en wordt ieder jaar gevierd. Dit jaar is het wel extra bijzonder vanwege het coronavirus, zelfs voor de bossen gelden speciale regels. Met groepen de natuur in, zit er even niet in.

Om toch een beetje het gevoel van ‘mierenzoeken’ over te brengen vind je hieronder een virtuele bosmieren-excursie. Gewoon vanuit de luie stoel, of vanuit bed, op elk gewenst moment zoeken naar nesten van bosmieren op de Utrechtse Heuvelrug. Het werkt als volgt: op ieder punt tijdens de route vind je een link naar Google-Maps. De link brengt je in de buurt van een bosmiernest dat te zien is met street-view. Een recente foto helpt je op weg.

Het startpunt begint makkelijk, op de kruising van de Dwarsweg en Eindseweg in Overberg. [link]

Nest OB-79. Het nest is verlaten, maar wordt nog wel vaak bezocht vanuit het nieuwe onderkomen dat een paar meter verder op ligt.
Dit is nest OB-78. Begin maart 2020 zijn de bosmieren naar buiten gekomen om te zonnen. Als je dit nest hebt gevonden op street-view dan zie je ook hoe het nest is veranderd sinds 2009, 2015 en nu.

De volgende halte ligt iets verderop, langs de Bergweg. Je volgt deze weg in noordelijke richting en speurt de bosrand af. Als je goed zoekt vind je een mierenhoop waar goed op wordt gepast. [link]

Dit is nest OB-61 in maart 2020. Op streetview ligt het nest er zonniger bij in september 2018.

Dan maken we een grote sprong, richting de N234 in Bilthoven en gaan naar rechts de Vuursche weg op. [link]

Nest DND-3

Voor we verder gaan maken we een kleine tussenstop om de benen te strekken langs de Vuurse Dreef in Hollandsche Rading. Geen foto, maar wel een tip: er liggen twee nesten aan de Noord-Hollandse zijde van de weg. [link]

Bij Laren aangekomen volgen de Rijksweg West in Noordelijke richting. Aan de linkerzijde staat een hoog hek om te voorkomen dat dieren de weg op rennen. Achter het hek kun je verschillende nesten zien liggen in 2015, 2017 en 2018. Makkelijk is het niet, want de nesten zijn goed verstopt door de bladeren. [link]

Nest WSH-69.
Nest WSH-68.

Het eindpunt van deze virtuele bosmierenexcursie ligt langs de Boissevainweg bij Blaricum in noordelijke richting. Ergens langs deze weg ligt een klein nest in de berm. [link].