Antmaps Bosmierenproject

Bosmieren in kaart gebracht

Home: rode bosmieren in kaart gebracht

Welkom op ant-maps.com: inhoudsopgave

Kale bosmieren (Formica polyctena) zijn één van de vier soorten bosmieren die in Nederland voorkomen. Kale bosmieren lijken erg op de behaarde bosmier (Formica rufa), maar zijn minder behaard. Bosmieren vind je, zoals de naam al zegt, vooral in het bos. Hier bouwen ze de makkelijk te herkennen mierenhopen die meer dan 150 centimeter hoog kunnen worden.

Een bijzondere eigenschap van kale bosmieren is hun manier van kolonievorming. Nieuwe nesten worden langs de al bestaande mierenpaden gesticht, waarna vanuit deze nieuwe nesten ook weer nieuwe mierenpaden en nesten worden gevormd. Op deze manier ontstaat er een netwerk van grote en kleine nesten en paden. Deze netwerken kunnen meer dan een vierkante kilometer groot worden en uit honderden nesten bestaan. Deze website doet verslag van deze bijzondere superkolonies door observaties, foto’s en kaarten van kolonies te delen.

Kaarten van bosmierkolonies kunnen heel waardevol zijn bij beheer en werkzaamheden in de natuur. Behalve de nesten worden ook mierenpaden waarlangs voedselbomen staan in kaart gebracht. Door gebruik te maken van de kaarten kunnen de nesten bij werkzaamheden worden gemarkeerd, bijvoorbeeld met afzetlint, al heeft lint niet de voorkeur. De mierenpaden geven een goed beeld van welke bomen en looproutes behouden moeten blijven voor het voortbestaan van de kolonie. Indien nodig kan er een permanente voorziening worden getroffen, zoals een afbakening van een nest of de aanleg van een mierentunnel. Voor dat laatste is het handig om kaarten van meerdere jaren naast elkaar te leggen. Zo wordt duidelijk welke mierenpaden ieder voorjaar terugkeren en welke niet.

Kaart van een superkolonie van de kale bosmier
Kaart van een superkolonie van de kale bosmier. De vierkante vakjes zijn 100×100 meter. De rode bolletjes zijn bosmiernesten en de zwarte lijntjes zijn mierenpaden.

Trefwoorden: , |

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.