counter on tumblr

Home

Grote-mierenhoop

International visitor? Welcome! Please read my message about Antmaps.

 

Bosmieren bouwen grote nesten in het bos, gemaakt van dennennaalden en takjes. Door samen te werken verzamelen ze voedsel en materiaal en brengen dat via mierenpaden naar hun nest. Door hun bijzondere manier van samenwerken, het zijn immers sociale insecten, overheersen ze het bos waar zij leven. Ze vangen schadelijke insecten, ruimen en verspreiden zaden van planten, om maar wat voordelen van hun bijzondere leefwijze te noemen.

Beschermd

De vier Nederlandse soorten, de kale bosmier, behaarde bosmier, zwartrugbosmier en stronkmier zijn allen wettelijk beschermd. Iedereen die met bosmieren te maken krijgt, of dat nou tijdens werken in het bos is, of als hinderlijke plaag in de tuin, moet met deze bescherming rekening houden. Dat betekent niet dat we helemaal niets mogen doen in de omgeving van de bosmieren, wel dat we er goed en zorgvuldig mee moeten omgaan.

Kale bosmieren

Op deze website vind je de belangrijkste informatie over de bosmieren. Over de kale bosmier, een soort die in zijn kolonie meerdere nesten bouwt en zo opmerkelijk grote oppervlaktes koloniseert, is aanvullende informatie. Het is met name deze soort die erg gevoelig is voor versnippering van het leefgebied, maar ondertussen erg hardnekkig overlast kan veroorzaken.

Inhoud

De website is onderverdeeld in onderstaande thema’s. Deze staan ook boven in het menu vermeld.

Bosmieren: Algemene informatie over leefwijze, gedrag, nestbouw, soortherkenning etc.

Overlast: Informatie over wat te doen bij overlast van bosmieren in en om huis, plantsoen, bedrijf etc.

Bescherming: Een bosmiernest / leefgebied beschermen dat verstoord dreigt te worden door werkzaamheden of andere dieren.

Natuurbeheer: Rekening met ze houden bij werken in de natuur, ze nemen een belangrijke plaats in in het ecosysteem.

Educatie:Voorlichting en advies aan terreinbeheerders, planmakers, hoveniers en begeleiden van schoolklassen

Onderzoek: Tijdens inventarisatiewerk  en monitoring worden tal van gegevens verzameld. Dit leidt tot betere inventarisatiemethoden en vergroot kennis op het gebied van leefwijze en ecologische functie.